APRA leven    
 
 

Informatie over de mogelijkheden van betwisting van de beslissing van de CBFA

De verzekerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de beslissing van 4 maart 2011 genomen door de CBFA, ondermeer de intrekking van de verzekeringsvergunning van Apra Leven N.V., een administratieve rechtshandeling uitmaakt die, geheel of ten dele, kan worden betwist door middel van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State.

De mogelijkheid om een dergelijk beroep tot nietigverklaring in te stellen staat open voor alle verzekerden van Apra Leven N.V. De termijn om een dergelijk beroep tot nietigverklaring in te stellen is vijftien dagen vanaf de datum van de betekening van de beslissing van de CBFA die heeft plaatsgevonden op 4 maart 2011.

Een eventueel beroep tot nietigverklaring moet, op straffe van verval, worden ingediend in overeenstemming met de procedure en de vormen hernomen in het hier bijgevoegde document.

Het persbericht van de CBFA gepubliceerd op haar website www.cbfa.be herneemt eveneens de mogelijkheden van betwisting van haar beslissing.

Terug

 

 
      design: BeeldStudio